Yöremizde yetişen din alimlerinden Molla Ahmet Efendi
Sırrı ER Kızılcahamamhaber
[email protected]
.

 

Yöremizden yetişen din âlimlerinden
 
Molla Ahmet Efendi (Ahmet Hulusi Atasoy)
 
Doğumu
 
Ahmet Hulusi Atasoy 1290/1874 yılında Kızılcahamam İlçesinin Yakakaya köyünde dünyaya geldi. Babası Yakakaya köyünün önde gelenlerinden Halil Efendi, annesi Ayşe hanımdır. Ahmet Hulusi Atasoy Yakakaya köyünde ve çevre köylerde Molla Ahmet Efendi namı ile tanınmıştır. Çevre halkı onu hep Yakakaya’lı Molla Ahmet olarak bilmiştir. Bu nedenle bizde onu bu isimle tanıtmaya çalışacağız. Eğitimi Molla Ahmet Efendi de küçük yaşlarda iken dinî ilimlere karşı içinde bir sevgi uyanmış ve 9–10 yaşlarında iken Çamlıdere’ye eğitim için gitmiştir. Çamlıdere’de Maksudoğlu namı ile bilinen hoca efendi ile Hacı Vasıf efendide yedi yıl eğitim görmüştür. Bu eğitimi sırasında Arap diline ait Dil Bilgisi dersleri almıştır. Daha sonra eğitimini sürdürmek için İstanbul’a gitmiş, Ayasofya Medresesinde Muğla’lı Ali Rıza Efendide 19 yıl Fıkıh, Kelam, Hadis ve Tefsir dersleri okumuştur. Bu arada Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı dersleri de almıştır. Eğitim hayatı çok uzun bir süreyi kapsamış ve 26 yıl gibi uzun bir süre devam etmiştir. İstanbul’daki tahsili sonrasında bir diploma almış ise de, diploması muhafaza edilememiştir.
 
Din Eğitimine Hizmeti
 
Molla Ahmet Efendi İstanbul’da eğitimini tamamladıktan sonra köyüne döndü. Zaman zaman köyünde ücreti köy bütçesinden ödenmek üzere köy İmam-Hatipliği yaptı. Bir süre Ticaretle de uğraştı. Diğer köy halkı gibi ailesinin ihtiyaçlarını tarla, bağ, bahçe, ekim ve dikim ile karşıladı. Yıllar böyle geçip gitmekte iken bir hafızlık cemiyeti vesilesi ile çevre köylerden Alpagut köyüne gitti. O gün hafızlık cemiyetine katılanlara çok faydalı bir konuşma yaptı. Bu cemiyette, Alpagut köyü ve çevre köylerde çok sayıda hafız yetiştiren Alpagut’lu büyük hafız namı ile ünlü Hafız Mehmet Yılmaz, Molla Ahmet Efendi’ye şunları söylemiş: ”-Kardeşim Ahmet Efendi! Şu geçici dünyadan bir gün geçip gideceğiz. Biz çevre çocuklarını hafız yetiştiriyoruz. Siz ise ilim sahibisiniz. Bizim hafız yaptığımız gençlere Kur’an-ı Kerim’in anlamını ve dinî ilimleri öğretirsiniz, bu gençlerde iki yönlü yetişmiş olurlar.”
Mevcut ortamın da dinî ilimlerde öğrenci yetiştirmeye uygun hale geldiğini gören Molla Ahmet Efendi, O gün köyüne dönünce köy komşularını odasında topladı ve “ -Komşular, ben eğitim çağında olan çocuklarımızı dinî konularda eğiteceğim. Çocuğunu okutmak isteyen göndersin” dedi.
 
Böylece Yakakaya köyünde Molla Ahmet Efendinin öncülüğünde yoğun bir din eğitimi ve öğretimi başlamış oldu. . Zamanla çevre köylerden de öğrenciler gelmeye başladı. Öğrencilerin sayısı yıldan yıla çoğaldı. Molla Ahmet Efendi köyünde açtığı özel medresesinde çevre köylerden gelen öğrencilerin barınma,yeme-içme işlerini köy halkının da desteği ile üstlendi. Molla Ahmet Efendinin 1940 lı yıllarda başlattığı bu eğitim, 1966 yılına kadar yaklaşık 20 yıl süre ile devam etti. Molla Ahmet Efendi hayli yaşlanmıştı.Bu nedenle eğitimini sona erdirmek zorunda kaldı. Ülkemizde de Kuran Kurları ve İmam-Hatip okulları da oldukça yaygınlaşmıştı. Dinî konularda eğitim almak isteyen öğrenciler bu eğitim kurumlarını tercih ediyorlardı.
 
Molla Ahmet Efendi’nin Öğrencileri
 
Molla Ahmet Efendi’nin öğrencileri; Kızılcahamam, Çamlıdere, Gerede ve Ayaş ilçeleri köylerinden geliyordu. Bu öğrencilerin sayıları zaman zaman 50-60 sayıya ulaşıyordu. Yakakaya köyü yörenin büyük ve merkezî köylerindendi. Hane sayısı 100, nüfus sayısı 500 civarında idi. Köyde 5 adet oda vardı. Çevreden gelen öğrenciler bu odalarda veya köy halkından bazılarının evlerinde barınıyorlardı. Köy odalarında veya evlerde kalan öğrencilerin yemeklerinin hazırlanması, çamaşırlarının yıkanması gibi kişisel ihtiyaçları köy halkı tarafından gönüllü olarak karşılanıyordu. Yakakaya köyünde; demirci, kalaycı, marangoz, semerci, ayakkabıcı, bakkal ve benzeri çevre halkının ihtiyaçlarını karşılayan küçük esnaf mevcuttu. Çevre köylerden ihtiyaçlarını karşılamak üzere Yakakaya köyüne gelenler, genellikle Cuma günleri gelirlerdi. Bu nedenle Cuma günleri Yakakaya köyünde büyük
bir topluluk oluşurdu. Cuma namazları kalabalık cemaatler halinde kılınırdı. Molla Ahmet Efendi’nin öğrencileri 2 li gruplar halinde Cuma salası okurlar, cumadan önce cemaate Kur’an okurlar ve vaaz ederlerdi. Bu görevler, öğrenciler tarafından yeteneklerine göre ve sıra ile yapılırdı. Halk öğrencilerin yaptığı bu görevlerden çok büyük bir haz alırlardı. Bir taraftan da öğrenciler gelecekte yapacakları dinî hizmetlere uygulamalı olarak hazırlanırlardı.
 
Molla Ahmet Efendinin eğitimini sürdürdüğü yıllarda Yakakaya köyünde sık sık mevlitler okunurdu.Öğrenciler bu mevlitlerde de görev alırlardı. Bu mevlitlerde Kur’an-ı Kerim, kaside ve ilahiler okurlardı. Bu merasimlerde Molla Ahmet Efendi de heyecanla programlara katılır, kendisine eşlik
edenlerle birlikte kasideler, ilahiler okurdu. Molla Ahmet Efendi’nin öğrencilerinin disiplini oğlu Mehmet Atasoy tarafından sağlanırdı. Öğrenciler
arasında gençlik gereği yapabilecekleri olumsuz davranışlar, Mehmet Atasoy tarafından önlenirdi.Öğrencilerin derslerine gereği gibi çalışıp çalışmadıkları da Molla Ahmet Efendinin dünürü Kara Hacı namı ile bilinen kişi tarafından denetlenirdi. Molla Ahmet Efendiden ders alan öğrencilerin sayısı, yaklaşık 90–100 kişiye ulaşmaktadır. Molla Ahmet Efendi, öğrenci sayısının çok arttığı dönemlerde yetişkin bir kısım    ğrencilerden de yararlanırdı. Alt seviyede dersi olan bir kısım öğrencilerinin üst seviyedeki öğrencilerine ders vermelerini sağlardı. 
 
Evliliği ve Çocukları
 
Molla Ahmet Efendi ilk evliliğini aynı köy halkından Zeliha Hanımla yaptı. Zeliha hanımın vefatından sonra “Aşık kızı” diye anılan Seyide hanımla ikinci evliliğini yaptı. Bu evliliklerden, Mehmet ve Halil isimli oğulları ile Fatma, Hatice, Rabia, Gülsüme ve Zeynep isimli kızları dünyaya geldi. Zeynep isimli kızı hayattadır, diğerleri vefat etmiştir.
 
Ölümü ve Defni
 
Molla Ahmet Efendi, boylu, poslu, sağlam bedenli ve sağlıklı bir insandı. Hayatı boyunca hiç doktora gitmemiş ve hiç ilaç kullanmamıştır. 96 yıl gibi uzun bir hayat sürdürmüştür. 8 Haziran 1968 tarihinde yüce Allah’ın rahmetine kavuşmuştur. Aynı gün çevre köylerden de katılan kalabalık bir cemaatin iştiraki ile Yakakaya köyü mezarlığında defnedilmiştir. Yüce Allah rahmetini ondan esirgemesin.
YORUMLAR
 • Okur   05-02-2013 09:07

  Ulumu diniyyenin yasaklanıp, suç telakki edildiği bir zamanda gerek merhum Hocaefendi'nin ve gerekse O'na destek veren Yakakaya Köyü Ahalisinin misali az bulunur bir faaliyeti yürütmüş olmaları her türlü takdirin fevkindedir. Cenabı hak bu faaliyetlerinden dolayı onları ameli salih kulları zümresine ilhak eyleye. Amin.

  0

  0

 • Hacı Ünal   03-01-2013 16:01

  Hocam, Yöremizdeki Örnek Şahsiyetlerin rol model olarak benimsenmesinde katkılarınız takdire şayandır. Molla Ahmet Dedemizin ve Yakakaya Köyünün başarmış olduğu model Yabanabatın mayasında vardır. Baki selamlar.

  0

  0

Diğer Yazıları
MAKALELER YAZARLAR
GAZETE İLK SAYFALAR
HAVA DURUMU


ANKARA

ANKET

YENİ HUKÜMETİ HANGİ PARTİLER KURMALI

Tüm Anketleri Görmek ve Oy Kullanmak İçin Tıklayın