Ana Sayfa  /  Kızılcahamam  /  Prof. Dr. Metin Topçuoğlu YÖK Hukuk Danışmanı Oldu
 • Facebook da Paylaş
Prof. Dr. Metin Topçuoğlu YÖK Hukuk Danışmanı Oldu
 • 25-01-2016
 • 4 yorum
 • 6629 okunma
Kızılcahamamlı hemşehrimiz YÖK hukuk danışmanı oldu

Kızılcahamam'lı bir hemşehrimiz YÖK hukuk danışmanlığına getirildi. Kızılcahamam Haberin edindiği bilgiye göre Alaattin Keykubat Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Prof. Dr. Metin Topçuoğlu Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) hukuk danışanlığı görevine atandı. Kızılcahamam Haber olarak hemşehrimize yeni görevinde başarılar diliyoruz.

 

PROF. DR. METİN TOPCUOĞLU KİMDİR? 

Prof. Dr. Metin TOPCUOGLU, 1971 yılında Kızılcahamam Kınık köyünde doğdu. 1988 yılında Ankara İmam Hatip Lisesinden Mezun oldu. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansını, 1999 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünde ise doktorasını tamamladı. 1994-2007 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF'de; araştırma görevlisi, yardımcı doçent olarak çalıştı, Dekan Yardımcılığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı gibi idari görevler yürüttü. 2007'de Doçent, 2012 yılında Profesör unvanını aldı. Kuruluşundan yakın zamana kadar Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Özel Hukuk Bölüm Başkanı ve Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olarak çalıştı. Ticaret ve rekabet hukuku alanlarında yayınlanmış çeşitli kitap ve makaleleri bulunmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı: Metin TOPCUOĞLU

2. Unvanı: Profesör

3. Öğrenim Durumu:
Derece - Alan - Üniversite - Yıl
Doktora Özel Hukuk Marmara Üniversitesi 1999
Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 1995
Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1993

4.Akademik Unvanlar
Prof. Dr. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2012-
Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2009-2012
Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF 2007-2009
Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF 2000-2007
Arş. Gör. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF 1994-2000

5. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
1- KÜTÜK, Halil İbrahim, Sermaye Piyasasında Manipülasyon, Cezai ve Hukuki Sonuçları, SDÜ SBE Yüksek Lisans Tezi, 2010.
2- AKIN, Zekeriya, Rekabet Hukuku Bağlamında Devlet Yardımları, SDÜ SBE Yüksek Lisans Tezi, 2010.
3- DURMUŞ, Fatih, Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Şirketlerin Denetimi ve Denetçinin Hukuki Sorumluluğu, SDÜ SBE Yüksek Lisans Tezi, 2010.
4- DOLMACI, Nilgün, Yoğunlaşmalarının Kontrolü ve Şartlı İzin, SDÜ SBE Yüksek Lisans Tezi, 2011.
6.2 Doktora Tezleri 
6. Yayınlar
6.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

6.2 SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale 
1- TOPÇUOĞLU, M., 2010, “Yeni Çek Kanunu Çerçevesinde Çeklerde Gerçek Kişilerin Temsili ve Temsilin Sonuçları”, BATİDER, C. XXVI, S. 4, s. 135-154, Ankara.
2- TOPÇUOĞLU, M., 2010, “Yeni Çek Kanunu'na Göre Tüzel Kişileri Temsilen Çek Düzenlenmesi ve Sonuçları”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XIV, S. 2, s. 141-167, Ankara.
3- TOPÇUOĞLU, M.; ÇON, Ö., 2011, Ticari İşletme Rehninde Rehin Alacaklısının Korunması, TBB Dergisi, Yıl: 23, S. 93, s. 174-214, Ankara.
4- USUL, H; TOPÇUOĞLU, M, 2011, “Finansal Manipülasyonların Ortaya Çıkarılması ve Önlenmesinde Adli Muhasebenin Önemi: Türk Hukuk Sisteminde Var Olması Gerekliliği Üzerine Bir Tartışma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 16, S. 3, s. 53-66.
5- TOPÇUOĞLU, M., 2006, "The Concept of Concerted Practice and Its Scope from the Perspective of Turkish and Europian Union Competition Law", Uluslararası Hukuk ve Politika, Yıl: 2, S. 5, s. 30-49, Ankara.
6- TOPÇUOĞLU, M., 2003, "Franchise Sözleşmesinde Bağlayıcı Kayıtlar ve Rekabet Hukuku", BATİDER, XXII, 1, s. 113-154, Ankara. 

6.3 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 
TOPÇUOĞLU, Metin; ÖNDER, M. Fahrettin; KAVASOĞLU, Abdurrahman; ÖZKUL, Burcu, "İktisadî Gücün Yoğunlaşması ve Yoğunlaşmaların Kontrolü", I. Uluslararası Davraz Kongresi, 24-27 Eylül 2009 Isparta, s. 754-778.
6.4 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 

6.5 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1- TOPÇUOĞLU, M.; 2011, “Yeni Tacir Yardımcısı Pazarlamacı”, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1 (2), s. 27-70, Isparta.
2- TOPÇUOĞLU, M., “Yeni Çek Kanununa Göre Çekin Niteliği ve Türleri”, Erzurumluoğlu Armağanı, Ankara Barosu 2012, s. 739-763, Ankara.
3- TOPÇUOĞLU, M.; DOLMACI, N., 2011, “Yoğunlaşmaların (Birleşme veya Devralmaların) Kontrolünde Şartlı İzin ve 20104 Sayılı Tebliğin Getirdiği Yenilikler”, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1 (1), s. 91-124, Isparta.
4- TOPÇUOĞLU, M., İnhisar (Tekel) Kaydı içeren Acentelik, Tek Satıcılık ve Franchising Sözleşmelerinde Aktif ve Pasif Satışlar, Rekabet Dergisi, S. 18, 2004, s. 3-60.
5- TOPÇUOĞLU, M., “Rekabet Hukuku Uygulamasında Teşebbüs Birlikleri”, Ankara Üni. Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 50, Sayı: 4, 2001, s. 129-171.
6- TOPÇUOĞLU, M., "Noter ile İş Sahibi (İlgili) Arasındaki İlişkinin Niteliği", Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. XX - Sayı: 4, Yıl: 2000, s. 191-213.
7- TOPÇUOĞLU, M.; ÖZTÜRK, M., Özel Sigorta Girişiminin Sosyal Güvenlik Sistemi Açısından Önemi, SDÜ Vizyoner Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2009), s. 1-16.

6. 6 Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1- TOPÇUOĞLU, M., 2003, "İşletmenin Devri ve Devir İşlemine Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun'un etkisi", Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp'e Armağan, C. II, s. 71-118, İstanbul.
2- TOPÇUOĞLU, M., "Aracı Kurum ve Organlarının Sorumluluğu", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 2 (Güz), 1997, s. 301-322.
3- TOPÇUOĞLU, M., "Anonim Şirketlerin Mahkeme Kararıyla Feshi", Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 8, C. 2, Prof. Dr. Adnan TEZEL'in Anısına Özel Sayı, 1997, s. 99-115.
4 -TOPÇUOĞLU, M., 1997, "Türk Çevre Hukukunda Sorumluluk ve Yaptırımlar" (İ. GÖKDAYI ile birlikte), Türk İdare Dergisi, 417, s. 147-171, Ankara.

6.7 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1- TOPÇUOĞLU, M., “Rekabet Hukukunda Üç Kat Tazminat”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu (28-29 Mayıs 2009), Ankara 2009, s. 5-59. 
2- TOPÇUOĞLU, M., “Karar İncelemesi: Muafiyet Sistemi ve Hakim Durumun Kötüye Kullanılması, Rekabet Kurulu Kararlarının Zarar Görenlere Etkisi, Rekabet Kurulunun Yetkileri”, Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu - VII, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Rekabet Kurumu (17-18 Nisan 2009), Rekabet Kurumu Yayını, Ankara 2009, s. 483-508.

6.8 Diğer yayınlar 
Kitaplar ve Kitaplardan Bölümler
1- TOPÇUOĞLU, M., 2012, Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Bağımsız Denetçi ve Sorumluluğu, Seçkin Yayıncılık, XXII+301 s. Ankara.
2- TOPÇUOĞLU, M., Rekabet Hukuku Açısından Acentelik ve Dağıtım Sözleşmeleri, Asil Yayın Dağıtım, 243 s. Ankara 2006.
3- TOPÇUOĞLU, M., Rekabeti Kısıtlayan Teşebbüsler Arası İşbirliği Davranışları ve Hukuki Sonuçları, Rekabet Kurumu Yayını, 341 s., Ankara 2001.
4- TOPÇUOĞLU, M., Çevre Hakkı ve Yargı (Özel Teşebbüs Hürriyeti Açısından Çevre Hakkı ve Yargısal Korunma), Türkiye Çevre Vakfı Yayını, 224 s., Ankara 1998.

7. Projeler
Anonim Ortaklıklarda Azınlık Pay Sahiplerinin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Yolları: Göller Bölgesi Örneği

8. İdari Görevler
Dekanlık, Enstitü, Yüksekokul Müdür Yardımcılığı, Merkez Müdürlüğü ya da Bölüm Başkanlığı
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanlığı
Merkez Müdür Yardımcılığı, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı
Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı 
Yükseköğretim Üst Kuruluşlarında ve Bu Kurum veya Kuruluşlarının Oluşturduğu Komisyonlarda; Üniversite Organlarında ya da Rektörlükçe Kurulan Komisyonlarda Görev
Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği 
Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği 
Senato üyeliği 
Hakemli Bilimsel veya Mesleki Dergilerde Hakemlik
Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Süleyman Demirel Üniversitesi SBE Dergisi
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Pamukkale Üniversitesi SBE Dergisi
Rekabet Dergisi
Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi-(e-Dergi).
9. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler 
11. Ödüller 
Milliyet Gazetesinin Geleneksel 1995 Milliyet Ödülleri yarışmasında Çevre Hukuku alanında (Sosyal Bilimler Anadalı) üçüncülük ödülü (Milliyet 3.5.1996).

Etiketler : Prof. - Dr. - Metin - Topçuoğlu - - YÖK - Hukuk - Danışmanı - Oldu -
YORUMLAR
 • Halil Akgün   27-01-2016 12:07

  Köyümüzden yetişen değerli hocamın yeni görevini hayırlı ve ve mübarek olması dileğiyle kutluyorum. Hemşehrilerimizin böylesine önemli görevlere gelmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Allah yar ve yaedımcısı olsun.

 • Veysel BAYRAM   25-01-2016 23:15

  Vatanımıza Milletimize Devletimize hayırlı olur inşallah. Hocam, Kamu veya vakıf vb. Üniversiteleri başka bir Devlet 'midir ki ideolojilerini ebeden ayakta tutmak isteyen bir avuç öğrenci kampüsleri - bahçeleri - okulları talan ederken oraya GÜVENLİK GÜÇLERİ yani DEVLET GİREMİYOR.

  0

  0

  • Ayşe Ablaa   30-01-2016 12:28

   Veysel amca tebrikle yetinmeyip çok yerinde bir hatırlatma yapmış. Niye rahatsız oldunuz ki.

   0

   0

  • veysel amcaa   29-01-2016 00:07

   ay tebrik et yeter Veysel amca ya

   0

   0

Diğer Haberler
MAKALELER YAZARLAR
GAZETE İLK SAYFALAR
HAVA DURUMU


ANKARA

ANKET

YENİ HUKÜMETİ HANGİ PARTİLER KURMALI

Tüm Anketleri Görmek ve Oy Kullanmak İçin Tıklayın