Ana Sayfa  /  Kızılcahamam  /  Kızılcahamam'da Devre mülk Mağdurlarının durumu ne olacak
 • Facebook da Paylaş
Kızılcahamam'da Devre mülk Mağdurlarının durumu ne olacak
 • 11-06-2017
 • 6 yorum
 • 7935 okunma
Kızılcahamam'da binlerce insanın mağdur olduğu devre mülklerde sorunlar bitmiyor. Vatandaş kendi aralarında örgütleniyor

KIZILCAHAMAM  AKASYA VADİSİ DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ KURULDU;

Kızılcahamam'da Devre mülk   mağdurları çoğaldıkça, mağdurlar kendi aralarında örgütlenmeye başlıyor ve yaşadıkları sıkıntıları çözmek ve bunu anlatmak için dernekleşiyorlar. Anadolu Termal'in ardından Akasya  Vadisi de birçok mağdur yaratan devre Akasya vadisi termal tesisleri devre mülk sahipleri uğradıkları mağduriyetler nedeniyle "HAYALİMİZDEKİ TERMAL TESİSE ULAŞMAK" amacıyla

"KOMŞUM DEVRE MÜLKÜNE SAHİP ÇIK" çağrısı ile Nisan 2017 tarihinde dernek kurdular.Derneğin tüzüğünde kuruluş amacı veDevre mülk mağdurlarının sorunlarını 3 başlık altında toplayan dernek, sorunların çözümü için önerilerde bulunmaktadır.Belirlenen sorunlar;

1)Devre Mülk Binalarına (Bloklarına) Oturma İzni Alınması

1.Etap C blok ile 2. Etap E Blok’ların Oturma izinleri yoktur. Bu konuda tüzüğümüzde bulunan hukuki ve dernek amaç maddesinde yazan diğer çalışmaları detaylandırıp gerçekleştirmeye başlayacağız.

2)Yatırımcı Firmanın Devre Mülk Sahiplerine Yaptığı Satışlarla İlgili sorunlarıngiderilmesi
- Devre Mülk Satışında ÇAĞ şirketine Vadeli Senet İmzalayan Komşularımıza Tapu Alınırken Senetler Geri Ödenmemiştir. Komşularımıza Verilmeyen Senetler Akasya Şirketine Ciro Edilmiş Ve Şirket Tarafından İcra İşlemi Başlatılmıştır. Bu Durumda Olan Senet Miktarı Toplamının 10 Milyon TL(Eski 10 Trilyon) Olduğu Tahmin Edilmektedir. Derneğimiz Kuruluş Aşamasında Açtığı Davada İcra İptal Kararı aldırmıştır. Derneğimiz Hukuk Kurulu İle Koordineli Açılacak Davalarda Ödenen İcra Miktarları Dâhil Geri Alınabilme Şansı Olacaktır. Bu durumda olan komşularımızın mutlaka İCRA İPTAL DAVASI AÇMALARININ önemli olduğu önerilmektedir.

-Parasını ödeyip tapusunu alamayan Sözleşmeli Komşularımız «Tapu Tescil Davası» Açmaları önerilmektedir..Komşularımız verecekleri kararla açtıracakları tapu tesçil davaları ile mülklerinin iflas masası tarafından ÇAĞ şirketi adına satılmasını engeleye bilme şanslarının olduğu belirlenmiştir.
-Mükerer satış,hacizli mal satışı yapılmasını sağlayan başta ÇAĞ şirketi ve sorumlular hakkında yasal işlemlerin başlatılmasının gerekliliği belirlenmiştir.Bu konuda çalışma başlatılacaktır.

3)Devre Mülk Tesislerinin İşletilmesiyle İlgili Sorunların çözümü
-Şirketler dahil tüm tapulu Devremülk sahipleri yıldatlarını ödemeleri gerekmektedir. Ancak şirketler yıllardır yıldat ödememektedirler.Ödemeyenlere icra işlemleri başlatılmalıdır. İşlemlerin başlatılması için denetim kurullarının harekete geçirilmesi gerekmektedir.Komşularımız tarafından 1 ve 2 etap denetim kurullarına dilekçe verilmesi önerilmektedir.

- İşletmeci Şirketlerin geçmiş dönemlerde yapmış oldukları usulsüz uygulamalarla ilgi savcılığa baş vurulması,Çağ şirketinin usulsüz uygulamaları için açılacak davalar konusunda araştırma yapılıp işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.
-“HAYALİMİZDEKİ TESİSE KAVUŞMAK İÇİN” dairemizdeki 24 komşu ile ilişkilerin geliştirilmesi önerilmektedir.Yönetimlerin gerçek mal sahiplerine geçmesi için genel kurul delege seçimi çalışmalarına başlanmıştır..

-Devre mülklerin mevcut yönetimleri toplanan yıldatları doğru yerde ve mal sahiplerini zarara uğratmayacak şekilde kullanmaları,mevcut milyonlarca lira yönetim borçlarının ödenmesi için yaptıkları çalışmalar takip edilmekte,uygunsuz uygulamalar için hukuki süreç başlatılacaktır.

 Derneğimizdeki mücadelemize komşularımızın duyarlı olacağı ve katılmasını diliyoruz.

 

                                                                                             ATDD Yönetim Kurulu

YORUMLAR
 • ZEKİ KENTEL   04-10-2017 15:57

  CESUR TERMAL GÜRZ TERMAL ( 1930 ) SEVGİLİ  19 EYLÜL -30 EYLÜL KUŞADASI DAVUTLAR"DA İDİM... DAHA ÖNCE TELEFONDA - AÇIK BÜFE + KAPLICA + SICAK SU - TV- BUZDOLABI +BORNOZ HERŞEY TAM TEKMİL DEDİLER GİTTİM  56 + ODADA TEK BİRİNDE BİLE LAVABO TAŞI YOKTU BANA GAZLI GÖLDE TAHSİS YAPMISLARDI ..... KUSADASI BELKİ DAHA GÜZELDİR DİYEREK GİTTİM TAM BİR DÜŞ KRIKLIĞI..... BURADA DEVRE MÜLKÜ TAPU OLARAK VERMİYORLAR BELLİ BİR KULLANMA SÜRESİ ! ? ! 5 - 10 - 20  SENE  FALAN GBİ DEĞİŞİK FİYATLAMA İLE BELLİ BİR SÜRE SONRA CESUR TERMAL YÜKÜMLÜLÜKLERİNDEN KURTULMAK MALIN TAM SAHİBİ OLMAK İSTİYORLAR......  BİZLER 3 + 5 BİN BATIRDIĞIMIZ İÇİN İŞİ PEK CİDDİYE ALIMIYORUZ    FAKAT MALI GÖTÜRENLER BİNLERCE İNSANDA ON MİLYONLARI TOPLADILAR BU DOLABI GÖREN İYİ BİR AVUKAT BULUNSA BU İŞTEN BÜYÜK PARA KAZANABİLİR SAĞLIK ÜZERE OLUN SELAMLAR 216 334 3823......... 537 690 24 72 CESUR  TERMAL  GÜRZ  TERMAL

 • yaşar dursun   15-06-2017 00:07

  Yanlış bilgilerle insanları yanıltmayın hasbel kader bi dümen dönüyor ve çalışanlar sebepleniyor düzelir inşallah...birde s ahte isimlerle yorum yapmayın yaşar yarıcı kmdir kızılcahammda böyle biri yok mesela kor manıza gerek yok açıkca yazın

 • Ahmet   12-06-2017 14:51

  Kat Mülkiyeti Kanununa göre Devremülk hakkı Madde 57 – Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı, müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı olarak kurulabilir. Bu hakka devre mülk hakkı denir. Madde 58 – Aksi resmi senette kararlaştırılmadıkça devre mülk hakkının bağlı olduğu pay, devrelerin sayı ve süreleri esas alınarak eşit bir biçimde belirlenir. Devre mülk hakkı ancak mesken nitelikli, kat mülkiyetine veya kat irtifakına çevrilmiş yahut müstakil yapılarda kurulabilir. Devre mülk üzerinde bu hakla bağdaşan ayni haklar tesis edilebilir. Devre mülk hakkı bağlı olduğu müşterek mülkiyet payına bağlı olarak devir ve temlik edilebilir ve mirasçılara geçer. Madde 59 – Devre mülk hakkının yılın belirli dönemlerine ayrılması ve 15 günden daha az süreli olmaması gerekir. Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa devre mülk hakkı sahibi bu hakkın kullanımını başkalarına bırakabilir. Madde 60 – Ana taşınmaz mal ile bağımsız bölümlerin ve müstakil yapıların tapu kütüklerinin beyanlar hanesine, bağımsız bölüm veya yapı üzerinde devre mülk hakkı kurulduğu işaret edilir ve düzenlenecek tapu senedinde de bu husus belirtilir. Madde 61 – Üzerinde devre mülk hakkı kurulacak yapı veya bağımsız bölümlerin ortak malikler arasında dönem süresi, devir ve teslimi ile istifade şekil ve usulleri, yöneticilerin seçimi ile hak ve sorumlulukları, büyük onarım için ayrılacak dönem, bakım masrafları gibi hususlar devre mülk sözleşmesinde belirlenir. Bu hususları içeren ve bütün hak sahiplerince imzalanan devre mülk sözleşmesi resmi senede eklenir ve tapu kütüğünün beyanlar hanesinde gösterilir. Devre mülk hakkı kurulan her yapı veya bağımsız bölüm için ortak malikler, kendi aralarından veya dışardan bir gerek veya tüzelkişiyi yönetici ve kat malikleri kuruluna temsilci olarak tayin ederler. Bu Kanunun genel hükümlerine göre atanan yöneticilere devre mülk yöneticiliği ile ilgili görevler de verilebilir. Madde 62 – Kat mülkiyetine çevrilmiş birden fazla bağımsız bölümlerden bazılarının üzerinde devre mülk hakkı kurulması, aksi yönetim planında kararlaştırılmamışsa, diğer bağımsız bölüm maliklerinin muvafakatlarına bağlı değildir. Madde 63 – Üzerinde devre mülk hakkı kurulan yapı veya bağımsız bölümün ortak malikleri, aksi sözleşme ile kararlaştırılmamışsa, şuyuun giderilmesini isteyemezler. Madde 64 – Devre mülk hak sahipleri, kendilerine ayrılan ve tapu sicilinde belirtilen dönem süresi sonunda istifade ettikleri bağımsız bölüm veya yapıyı sözleşme hükümleri gereğince boşaltmaya ve yeni hak sahibine teslime mecburdurlar. Dönem süresi sonunda tahliye olmadığı takdirde, istifade edecek dönem sahibinden birisinin veya yöneticinin tapu kaydını ve sözleşmeyi talebine ekleyerek ibrazı halinde, mahallin en büyük mülki amirin emri ile, başkaca bir işlem ve tebligata lüzum kalmadan, derhal zabıtaca boşalttırılır. İdare veya yargı organlarına yapılacak başvuru, bu boşaltma işlemini durdurmaz. İlgililerin kanundan ve sözleşmeden doğan hakları saklıdır. Madde 65 – Devre mülk hakkı sahiplerinin hak ve borçları, yetki ve sorumluluklarının tespit ve uyuşmazlıkların çözümlenmesinde bu Kanunda, sözleşmede veya yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümleri uygulanır. Öncelikle 59. maddede bahsetmiş olduğu gibi devremülklerin 15 günden aşağı olmaması gerekirken 7 günlük dönemlerde hak sahibi olunuyor. Düğer 15 günlük dönemlerde; tamamı değil yine 7 günlük zaman kullanılıyor daha doğrusu kullandırılıyor. 15 günlük ücret ödeyip 7 günlük kullanıyorsun. Gün dışında tapu hakkına geldiği zaman tapu resmen ipotek olarak kullandırılıyor. Borç bitmediğinde tapunu alamıyorsun. Alsan dahi yıldatını ödemedikçe hakkını yine kullanamıyorsun. TAMIYLA BİR SAHTEKARLIK HİKAYESİ OLMAKLA BERABER HALKI KERİZ YERİNE KOYUYORLAR.

 • vatandaş soruyor   12-06-2017 12:18

  ya bu iş çok kötü.İlçemizin adı kötüye çıkıyor

 • ahmet özden   11-06-2017 22:20

  e blok çalışanları mağdur 5 aydır maaşları ödenmiyor bu garperişaniban işçilere kim sahip çıkacak büyklerimiz yardımcıolsun şu mübarek günlerde eve ekmk götüremiyen kardaşlerimiz perişan vaziyette sesimizi km duyacak

  0

  0

  • Yaşar Yarıcı   13-06-2017 14:11

   Emek kutsaldır.Calışanın alın teti kurumadan ücreti ödenmelidir.Sizi işe alan yönetimi ve denetçileri sıkıştırın.Onlar da yıldatını odemeyen devremulk sahipleri(şirketler dahil) hakkında gereğini yapsınlar.Calışanların ödenmeyen ücretlerinin vebali yıldatını ödeyen dürüst devremulk sahiplerine kalmasın.

   0

   0

Diğer Haberler
MAKALELER YAZARLAR
GAZETE İLK SAYFALAR
HAVA DURUMU


ANKARA

ANKET

YENİ HUKÜMETİ HANGİ PARTİLER KURMALI

Tüm Anketleri Görmek ve Oy Kullanmak İçin Tıklayın