Kızılcahamam (İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 05.08.2014 - 21:16, Güncelleme: 05.08.2014 - 21:16

Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

 

Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2014 yılı Ağustos ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere 05 Ağustos 2014 Salı günü saat: 10.00’da Büyük Kaplıcanın arka kısmındaki Meclis salonunda toplandı.
AĞUSTOS AYI BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2014 yılı Ağustos ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere Belediyei Başkanı Muhittin Güney Başkanlığında  05 Ağustos 2014 Salı günü saat: 10.00’da Büyük Kaplıcanın arka kısmındaki Meclis salonunda toplandı. Toplantının gündeminde bulunan Aşağıdaki hususlar görüşülerek karara bağlandı. G Ü N D E M : 1-Yoklama ve Açılış, 2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 3- Jeotermal suların sözleşmeleri ve abone durumları ile ilgili Araştırma Komisyonu Raporunun görüşülmesi hususu, 4- İlçemiz Kızılcahamam İsmetpaşa Mahallesinde kain 670 ada 20 parsel sayılı 6495 m2 miktarındaki Kızılcahamam Belediyesi ve Bizim Anadolu İlim Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı adına kayıtlı taşınmaz malda bulunan 3495 m2 miktarındaki Belediyemiz hissesinin Kız İmam-Hatip Ortaokulu veya Lisesi olarak Milli Eğitim Müdürlüğüne Belediye Kanunu’nun 75. Maddesine istinaden 25 yıllığına tahsisinin yapılması ile bu konuda protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Sayın Muhittin GÜNEY’e yetki verilmesine ilişkin Araştırma Komisyonu Raporunun görüşülmesi, 5- 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun kapsamında “Çiftci Malları Koruma Meclis Üyeleri ile Murakabe Heyeti yenilenir” hükmü gereğince 5 Asıl, 5 Yedek Üye’nin seçilmesi, 6- İlçemiz Semer Mahallesindeki Okul binasının Mahalle halkınca sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılabilmesi bakımından Belediyemiz tarafından yapılması istenen bakım- onarım ve diğer tadilatlara ilişkin “ Plan ve Bütçe Komisyonu” Raporunun görüşülmesi, 7- İlçemizdeki Engelli vatandaşlarımızın kaçının iş sahibi olduğu vb. benzer istatistiki unsurların belirlenmesi için “ Araştırma Komisyonu” tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi, 8- Şehit Polis Memuru Zekariya YURDAKUL’un Babası Hayrettin YURDAKUL’un oğlunun isminin merkezi yerlere verilmesine dair talebinin görüşülmesi, 9-Azerbaycan Büyükelçiliği ile Kızılcahamam Belediye Başkanlığı arasında 26.05.2014 tarihinde imzalanan protokol ile Belediyemize devredilen “ Hocalı Anıt Parkı ve Mü- zesine, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Özel Müze statüsü kazan- dırabilmek için 22.01.1984 Tarih ve 18289 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “ Özel Müzeler ve Denetmenleri Hakkında Yönetmelik’in 5. Mad- desinin (d) fıkrası gereği Özel Hocalı Anıt Parkı ve Müzesi yapılmasının görüşülmesi, 10- 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.Maddesi imar uygulamaları sonucu yeni oluşan ekli listede ada, parsel ve hisse oranları belirtilen Belediyemize ait hisseli ve tam parsellerin satışının görüşülmesi, 11-Mülkiyeti Belediyemize ait Yabanabat Kültür Merkezi giriş katında bulunan düğün salonu, boş bürolar ile bodrum katında bulunan boş büroların Aile Yaşam Merkezi, Gençlik Merkezi ve Çocuk Kulübü yapılmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesine istinaden 25 yılığına bir protokol dahilinde tahsisinin yapılması ile protokolü imzalamaya Belediye Başkanı Muhittin GÜNEY’e yetki verilmesinin görüşülmesi 12- İlçemiz halkından sosyal güvenceye sahip olupta, Belediyemiz Aşevinden yemek alan vatandaşlardan bir miktar Belediyemiz Aşevine yardım alınması hususunun görüşü- mesi, 13- İlçemiz Kızılcahamam Akçaören Mahallesinde yerleşik alanında Akçaören Mahalle Muhtarı tarafından 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli planları hazırlatılmıştır. Akçaören Mahalle Muhtarı tarafından hazırlatılan Akçaören Mahallesinde yerleşik alanında iliş- kin 1/5000 ölçekli imar planının teklif niteliğinde Ankara Büyük Şehir Belediyesine sunulması ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının da Meclisimizde görüşülmesi, 14- Dilek, Temenniler ve Kapanış.
Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2014 yılı Ağustos ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere 05 Ağustos 2014 Salı günü saat: 10.00’da Büyük Kaplıcanın arka kısmındaki Meclis salonunda toplandı.

AĞUSTOS AYI BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2014 yılı Ağustos ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere Belediyei Başkanı Muhittin Güney Başkanlığında  05 Ağustos 2014 Salı günü saat: 10.00’da Büyük Kaplıcanın arka kısmındaki Meclis salonunda toplandı.

Toplantının gündeminde bulunan Aşağıdaki hususlar görüşülerek karara bağlandı.

G Ü N D E M :

1-Yoklama ve Açılış,

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3- Jeotermal suların sözleşmeleri ve abone durumları ile ilgili Araştırma Komisyonu Raporunun görüşülmesi hususu,

4- İlçemiz Kızılcahamam İsmetpaşa Mahallesinde kain 670 ada 20 parsel sayılı 6495 m2 miktarındaki Kızılcahamam Belediyesi ve Bizim Anadolu İlim Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı adına kayıtlı taşınmaz malda bulunan 3495 m2 miktarındaki Belediyemiz hissesinin Kız İmam-Hatip Ortaokulu veya Lisesi olarak Milli Eğitim Müdürlüğüne Belediye Kanunu’nun 75. Maddesine istinaden 25 yıllığına tahsisinin yapılması ile bu konuda protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Sayın Muhittin GÜNEY’e yetki verilmesine ilişkin Araştırma Komisyonu Raporunun görüşülmesi,

5- 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun kapsamında “Çiftci Malları Koruma Meclis Üyeleri ile Murakabe Heyeti yenilenir” hükmü gereğince 5 Asıl, 5 Yedek Üye’nin seçilmesi,

6- İlçemiz Semer Mahallesindeki Okul binasının Mahalle halkınca sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılabilmesi bakımından Belediyemiz tarafından yapılması istenen bakım- onarım ve diğer tadilatlara ilişkin “ Plan ve Bütçe Komisyonu” Raporunun görüşülmesi,

7- İlçemizdeki Engelli vatandaşlarımızın kaçının iş sahibi olduğu vb. benzer istatistiki unsurların belirlenmesi için “ Araştırma Komisyonu” tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi,

8- Şehit Polis Memuru Zekariya YURDAKUL’un Babası Hayrettin YURDAKUL’un oğlunun isminin merkezi yerlere verilmesine dair talebinin görüşülmesi,

9-Azerbaycan Büyükelçiliği ile Kızılcahamam Belediye Başkanlığı arasında 26.05.2014 tarihinde imzalanan protokol ile Belediyemize devredilen “ Hocalı Anıt Parkı ve Mü- zesine, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Özel Müze statüsü kazan- dırabilmek için 22.01.1984 Tarih ve 18289 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “ Özel Müzeler ve Denetmenleri Hakkında Yönetmelik’in 5. Mad- desinin (d) fıkrası gereği Özel Hocalı Anıt Parkı ve Müzesi yapılmasının görüşülmesi,

10- 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.Maddesi imar uygulamaları sonucu yeni oluşan ekli listede ada, parsel ve hisse oranları belirtilen Belediyemize ait hisseli ve tam parsellerin satışının görüşülmesi,

11-Mülkiyeti Belediyemize ait Yabanabat Kültür Merkezi giriş katında bulunan düğün salonu, boş bürolar ile bodrum katında bulunan boş büroların Aile Yaşam Merkezi, Gençlik Merkezi ve Çocuk Kulübü yapılmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesine istinaden 25 yılığına bir protokol dahilinde tahsisinin yapılması ile protokolü imzalamaya Belediye Başkanı Muhittin GÜNEY’e yetki verilmesinin görüşülmesi

12- İlçemiz halkından sosyal güvenceye sahip olupta, Belediyemiz Aşevinden yemek alan vatandaşlardan bir miktar Belediyemiz Aşevine yardım alınması hususunun görüşü- mesi,

13- İlçemiz Kızılcahamam Akçaören Mahallesinde yerleşik alanında Akçaören Mahalle Muhtarı tarafından 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli planları hazırlatılmıştır. Akçaören Mahalle Muhtarı tarafından hazırlatılan Akçaören Mahallesinde yerleşik alanında iliş- kin 1/5000 ölçekli imar planının teklif niteliğinde Ankara Büyük Şehir Belediyesine sunulması ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının da Meclisimizde görüşülmesi,

14- Dilek, Temenniler ve Kapanış.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kizilcahamamhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.